10-те принципа на Forest Stewardship Council – FSC

FSC е стандарт, изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council след решение на така наречения Earth Summit в Рио де Жанейро през 1992 г. Там се оповестява, че един от световните екологични проблеми е опазването на горите. Стандартът FSC е въведен, за да има общоприето понятие и норма за термина „добре стопанисвана гора”. Стандартът FSC се прилага в около 80 страни. Към началото на 21 век покриването на изискванията на стандарт FSC е едно от най-ефикасните решения за това в горите да има реален контрол и да се ограничава незаконната сеч.

Целия текст прочетете тук