За нас

Ние в ЩЕРЕВ КОНСУЛТ си поставяме за цел да бъдем Вашият партньор за успешен бизнес Изток – Запад.
В рамките на своя дългогодишен опит в управленското консултиране ние разработваме и предлагаме на нашите клиенти печеливши решения в областта на:

  • пазарни проучвания в страната и чужбина;
  • системи за организация и оптимизация на производството ;
  • въвеждане на системи за управление на качеството ISO-9000 и сродни на нея;
  • контрол и управление на фирмените финанси с разработка на софтуерни решения за тази цел.

Ние разчитаме на изграждането на гъвкави високо квалифицирани екипи от експерти, съчетаващи икономически знания и ноу-хау, технически познания в различни браншове и постоянно повишаваща се квалификация по национални и международни програми. Експертите ни владеят много добре най-малко два чужди езика и съчетават международния си опит с отличното познаване на проблемите и възможностите на българския пазар.