Маркетинг проучвания и участия в панаири

Ние съдействаме на нашите клиенти за подготовка и реализация на панаирни участия и бизнес-мисии. Намиране и аквириране на потенциални клиенти партньори в чужбина, както и за пълноценното сортиране и използване на събраната по време на мероприятията информация.