Оптимизация и нормиране на производствените процеси

  • Оптимизация и нормиране на производствени процеси по системата REFA – Германия
  • Обучение на персонала и реализиране на практически проекти по Европейски програми

Нашата фирма разполага със сертифицирани специалисти, които имат дългогодишен опит в обучението на мениджъри и ръководен персонал на производствени предприятия по методика на сдружение REFA– Германия. Това е най-популярната в немскоговорящите страни практически ориентирана система за оптимизация на производствените процеси, включваща: анализ на производствените процеси и структури, нормиране на труда, системи за възнаграждение, подбор на персонала и други.

Ние не само обучаваме персонала на нашите клиенти, но и реализираме тези знания в практически проекти на място в консултираните фирми.

  • Системи за управление на качеството ISO и сродни на тях

Ние съдействаме на наши клиенти при въвеждането на системи за управление на процесите от типа ISOи сродни на тях. В тази си дейност ние работим съвместно с TÜVNord България.