Проекти

 • Голд-Аполо: Оптимизация на производствени процеси  в мебелната и дървообработваща промишленост
 • Pirintex (Rollmann): Обучение на ръководен персонал – организация и оптимизация на производството /шивашка промишленост/
 • Knauf – Германия: Стратегическо пазарно проучване за изграждането на завод в България
 • Захитекс ООД: Създаване и въвеждане на система за управление на финансите (програма USAID)
 • CEED (Centre for Entrepreneurship Education and Development): Управление на веригата на доставките – организиране на курсове и обучения; подготовка на инвестиционни проекти
 • Strenesse AG (Германия): Изнасяне на производства към България – шивашка индустрия
 • Carl Duisberg Gesellschaft (Германия – Кьолн): Развитие на стратегия за приватизация на държавни предприятия
 • ВСК Кентавър – България: Оптимизация на производствените процеси
 • Weis Consulting – Германия: Консултиране на фирми от шивашката индустрия
 • GTZ – Германия: Международни програми за насърчаване на икономиката за малките и средни предприятия
 • POPP – Германия: Проучване на пазара – електроинсталации и осветление
 • IMOE – Германия: Стратегическо проучване на пазара  – строителна индустрия и строителни материали
 • Вени стил – Пловдив: Организация на производството и система за финансов мениджмънт /шивашка промишленост/
 • Haniel (Xella) – Германия: Стратегическо пазарно проучване за изграждането на втори завод за газобетон в България