Разходи за персонал по размер на предприятията от сектор „Производство на мебели” и сектор „Производство на дървен материал“

Разходи за персонал по размер на предприятията от сектор „Производство на мебели” и сектор „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк“, България, 2008-2012 г.

Повече информация:

БЮЛЕТИН ЯНУАРИ

Източник – бюлетин БКДМП