Печеливши решения и дългогодишен опит в сертифицирането и управленското консултиране

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, СИСТЕМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

За нас

Ние в „Щерев Консулт“ ЕООД си поставяме за цел да бъдем Вашия партньор за успешен бизнес в Европейския съюз.

В рамките на своя дългогодишен опит в сертифицирането и управленското консултиране ние разработваме и предлагаме на нашите клиенти печеливши решения в областта на:

 • въвеждане на системи за управление на качеството и околната среда – FSC®-CoC, ISO-9001/14001 и сродни;
 • системи за оптимизация на разходите за труд и организация и оптимизация на производството – Lean production и REFA;
 • пазарни проучвания в страната и чужбина.

Ние разчитаме на изграждането на гъвкави висококвалифицирани екипи от експерти, съчетаващи икономически знания и ноу-хау, технически познания в различни браншове и постоянно повишаваща се квалификация по национални и международни програми. Експертите ни владеят много добре най-малко два чужди езика и съчетават международния си опит с отличното познаване на проблемите и възможностите на българския пазар.

Услуги

Сертификация по международни стандарти за дървесина, хартия и техните производни и ISO – 9001/14001

Преимуществото ни се състои в това, че съвместно с нашия партньор „ТЮФ НОРД – България“ предлагаме от името на една организация сертификация по множество стандарти, съобразени с нуждите и изискванията на нашите клиенти. Това им спестява време и разходи по поддържане и одитиране на системите.

Сертификация по международни стандарти FSC® и ISO-9001/14001

Ние предлагаме консултиране, обучение на вашия персонал и сертификация при (към) реномирани международни акредитирани организации и интегрирани системи за управление на качеството.

Повече за тези услуги прочетете на специализирания ни сайт.

Оптимизация на производствени процеси – Lean production, REFA

Оптимизация и нормиране на производствени процеси
Методиката представлява набор от инструменти, с които се постига съвършенство по отношение на ефективност, качество и организираност по системата REFA–Германия и Lean production.

Обучение на персонала и реализиране на практически проекти по Европейски програми
Нашата фирма разполага със сертифицирани специалисти, които имат дългогодишен опит в обучението на мениджъри и ръководен персонал на производствени предприятия по методика на сдружение REFA-Германия.

Това е най-популярната в немскоговорящите страни практически ориентирана система за оптимизация на производствени процеси, като включва в себе си: анализ на производствените процеси и структури, нормиране на труда, системи за възнаграждение, подбор на персонала и други.
Ние не само обучаваме персонала на нашите клиенти, но и реализираме тези знания в практически проекти на място в консултираните фирми.

Системи за управление на качеството ISO и сродни на тях
Ние съдействаме на наши клиенти при въвеждането на системи за управление на процесите от типа ISO и сродни на тях. В тази си дейност ние работим съвместно с „ТЮФ НОРД България“.

Маркетингови и пазарни проучвания в страната и чужбина

Ние съдействаме на нашите клиенти за подготовка и реализация на панаирни участия и бизнес-мисии. Намираме и активираме контакти с потенциални клиенти и партньори в България и в чужбина, както и спомагаме за пълноценното сортиране и използване на събраната по време на мероприятията информация.

Имате ли въпроси, нуждаете ли се от допълнителна информация?

Референтни проекти

 • Голд-Аполо: Оптимизация на производствени процеси  в мебелната и дървообработваща промишленост
 • Pirintex (Rollmann): Обучение на ръководен персонал – организация и оптимизация на производството /шивашка промишленост/
 • Knauf-Германия: Стратегическо пазарно проучване за изграждането на завод в България
 • Захитекс ООД: Създаване и въвеждане на система за управление на финансите (програма USAID)
 • CEED (Centre for Entrepreneurship Education and Development): Управление на веригата на доставките – организиране на курсове и обучения; подготовка на инвестиционни проекти
 • Strenesse AG (Германия): Изнасяне на производства към България – шивашка индустрия
 • Carl Duisberg Gesellschaft (Германия-Кьолн): Развитие на стратегия за приватизация на държавни предприятия
 • ВСК Кентавър-България: Оптимизация на производствените процеси
 • Weis Consulting-Германия: Консултиране на фирми от шивашката индустрия
 • GTZ-Германия: Международни програми за насърчаване на икономиката за малките и средни предприятия
 • POPP-Германия: Проучване на пазара – електроинсталации и осветление
 • IMOE-Германия: Стратегическо проучване на пазара  – строителна индустрия и строителни материали.
 • Вени стил-Пловдив: Организация на производството и система за финансов мениджмънт /шивашка промишленост/
 • Haniel (Xella)-Германия: Стратегическо пазарно проучване за изграждането на втори завод за газобетон в България

Партньори

Връзка с нас